Ochrona danych osobowych

Artykuł I.

Przepisy wstępne

Operatorem jest  Urbanguru s.r.o., Tr. SNP 10, 040 11 Košice, Słowacja

Dane kontaktowe operatora są [email protected]

Operator odpowiada za przetwarzanie danych osobowych według rozporządzenia polecenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej tylko RODO)

Operator podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.  

Operator nie jest osobą odpowiedzialną.  

Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. 

"Dane osobowe" są wszelkie informację dotyczące zidentyfikowanej lub osoby fizycznej do zidentyfikowania (identyfikowana osobą) osobą możliwa do zidentyfikowania osoby fizycznej jest osobą, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio, w szczególności przez powołanie się na informację, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikatora online lub poprzez odniesienie do jednego lub większej liczby elementów, które są specyficzne dla tej osoby fizyczne, genetyczne, psychiczne elementy, tożsamość ekonomiczna, kulturową lub społeczna danej osoby.

Jako gościa lub klienta naszej strony internetowej przetwarzamy Wasze dane osobowe, które nam udostępniacie zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych.


Artykuł II.

Przetwarzanie, podstawy prawne przetwarzania, kategorie zainteresowanych osób, okres przechowywania danych osobowych, beneficjenci OU

Dane osobowe do przetwarzania zamówień

Celem przetwarzania danych osobowych klientów jest wykonanie Waszego zamówienia i postępowanie według praw i obowiązków wynikajucych z z stosunku umownego między Wami jako osobą zainteresowana i  naszą strona jako operatorem. 

Przy zamówieniu są żądane dane osobowe, które są potrzebne na dokument podatkowy i k realizacji zamówienia.  

Dostarczenie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub ją przez operatora do wykonania.

Podczas przetwarzania zamówienia podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, 1 (b) przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy (umowy kupna), a także na podstawie ustawy nr. 18/2018 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych § 13 ust. 1 litera c) przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez specjalny regulacji (ustawa nr. 222/2004 Sb. O podatku od wartości dodanej), który również reguluje okres przechowywania tych danych osobowych. 

Odbiorcem tych danych osobowych jest firma kurierska z którą mamy umowę o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dane osobowe w celach marketingowych

Aby uzyskać informację o naszych ofetach i nowościach (marketingowe informację) przetwarzamy Wasze adresy e-mailowe według podstawy prawnej 6, 1. litera a) RODO – zainteresowana osobą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym konkretnym celu. Przetwarzamy te dane osobowe, dopóki nie wycofacie swojej zgody. Odbiorca tych danych osobowych nie jest stroną trzecią.

 

Cookies

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wygodnych zakupów, czasami przechowujemy małe pliki danych na Twoim urządzeniu, nazywane Cookies. Jest to powszechna praktyka większości dużych stron internetowych. Możesz sprawdzić lub usunąć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Beneficjentami tych plików jest Google i Facebook (https://policies.google.com/technologies/partner-siteshttps://www.facebook.com/privacy/explanation).


Artykuł
 III

Prawa osoby zainteresowanej

Prawa osoby zainteresowanej definuje rozdział 3 RODO.

Chodzi o prawo wymagać od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby zainteresowanej , prawo do sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

Osoba zainteresowana ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru ( Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa https://www.uodo.gov.pl/)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane za pisemną zgodą, daną osobą ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej unieważnieniem.

Aby uzyskać informację na temat prywatności, a także w celu wykonywania swoich praw jako osoby zainteresowanej, prosimy o kontakt na dane kontaktowe wymienione w odpowiednich miejscach. 

Podręcznik obywatelski dotyczący ochrony danych w UE znajdziecie na poniższej stronie internetowej

https://www.uodo.gov.pl/pl/123/212

 

Formularz na zastosowanie praw osoby zainteresowanej możecie ściągnąć TUTAJ.